Politica de protecție a mediului

Ținând cont de faptul că activitățile și procesele proprii pot genera impacturi importante asupra mediului, pentru Symmetrica, performanțele în domeniul mediului constituie o importantă dovadă a succesului activității sale. Acesta este motivul pentru care problemele de mediu sunt tratate cu responsabilitate, iar politica managementului urmărește cu deosebire:

  • conformarea cu cerințele legale și alte cerințe de mediu aplicabile domeniului său de activitate și proceselor proprii,
  • îmbunătățirea continuă a managementului de mediu și creșterea performanțelor sale de mediu,
  • utilizarea durabilă a resurselor, protecția mediului, prevenirea poluării și evitarea poluării accidentale.

 

Plan de măsuri pentru reducerea deşeurilor        Descarcă PDF