Certificările noastre

Prin Sistemul de Management proiectat, implementat și menținut în organizație, SYMMETRICA SRL asigură că toate activitățile desfășurate în cadrul organizației, activități ce fac parte din domeniul său de activitate, se desfășoară controlat, în conformitate cu prevederile cerințelor legale, reglementărilor tehnice în vigoare și cu cerințele părților interesate relevante prevăzute în acorduri, parteneriate, contracte, legislație.

În cadrul SYMMETRICA SRL se asigură organizarea și desfășurarea proceselor astfel încât produsele și serviciile livrate se conformează următoarelor angajamente ale managementului:

 • Se încadrează în obiectul de activitate al organizației,
 • Satisfac cerințele clienților și părților interesate relevante,
 • Se conformează cerințelor legale aplicabile (normative, standarde, specificații tehnice),
 • Se supun procesului de îmbunătățire continuă.

Ținând cont de faptul că activitățile și procesele proprii pot genera impacturi importante asupra mediului, pentru Managementul de top al SYMMETRICA SRL, performanțele în domeniul mediului constituie o importantă dovadă a succesului activității sale. Acesta este motivul pentru care problemele de mediu sunt tratate cu responsabilitate, iar politica managementului urmărește cu deosebire:

 • Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe de mediu aplicabile domeniului său de activitate și proceselor proprii,
 • Îmbunătățirea continuă a managementului de mediu și creșterea performanțelor sale de mediu,
 • Utilizarea durabilă a resurselor, protecția mediului, prevenirea poluării și evitarea poluării accidentale.

Managementul societății SYMMETRICA SRL manifestă o preocupare permanentă de a asigura salariaților un cadru adecvat pentru desfășurarea activităților și de a realiza și demonstra o reală performanță în domeniul sănătății și securității ocupaționale. În acest sens, managementul de top al societății se angajează să asigure:

 • Conformarea cu cerințele legale și alte cerințe în domeniul sănătății și securității ocupaționale,
 • Menținerea și îmbunătățirea continuă a performanțelor de sănătate și securitate ocupațională,
 • Prevenirea rănirilor accidentale și a îmbolnăvirilor profesionale,
 • Condițiile necesare pentru consultarea și participarea lucrătorilor pentru dezvoltarea, planificarea, implementarea, evaluarea și îmbunătățirea sistemului de management.

Pentru punerea în aplicare a acestor politici și pentru atingerea obiectivelor proprii stabilite și aprobate, SYMMETRICA SRL a proiectat, documentat și implementat un Sistem propriu de Management, conform cerințelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, sistem pe care îl menține și îl îmbunătățește în mod continuu.

Managementul de top al SYMMETRICA SRL se angajează să asigure cadrul necesar, tehnic, logistic și organizatoric, precum și resursele necesare pentru stabilirea, analizarea și realizarea politicilor manageriale, obiectivelor proprii și direcțiilor sale strategice de dezvoltare.

Signature

Florin Stanciu

Director General